Η Φόρα του Kanal

Αν θες Kanal, δοκίμασε με όλους τους 10 παίχτες

Ρόλοι
RPG 2000 - 2015
Μην χρησιμοποιήσετε Skills
Να χρησιμοποιήσετε πάντα το Attack ή το Guard
Φτάσε ως το Επίπεδο 50 (ή τον ακολουθούμενο σε κάποια Skin)

SMBC 3.0 - 3.1.21
Θέστε όλους τους 10 παίχτες.
Με όλους τους παίχτες και τον ακολουθούμενο κωδικό.
Πάντα με Stomping. Ποτέ με Weapons. Αν έχουν, μην πατάτε τα πλήκτρα X/A/C
Επίσης στο Mega Man, μην χρησιμοποιήσετε το Rush Coil.
Αν θανατωθήκατε, να στήσετε το World οπού ήταν
Καλή Τύχη!!!